รีวิว สนามบิน KLIA2

posted on 29 Feb 2016 09:53 by pack in Travel directory Travel, Knowledge

รีวิวสนามบิน KLIA2

มาทำความรู้จักสนามบินนี้กันคร่าวๆ สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปมาเลเซีย ไม่ว่าเพื่อจะเปลี่ยนเครื่อง หรือท่องเที่ยวที่นี่ สนามบินแห่งนี้รองรับเที่ยวบิน Low Cost ทั้งหมด ทดแทน Low Cost terminal เดิม ซึ่งมีความสะดวกสบายมากกว่าเดิมเพราะว่า KLIA Express หรือรถไฟด่วนเชื่อมระหว่างเมืองและสนามบิน สามารถขึ้นได้ที่นี่เลย โดยตัวสถานีอยู่ในอาคารผู้โดยสาร ค่าโดยสารเที่ยวละ 550 บาท หรือ MYR 55

ในอาคารผู้โดยสารมีร้านอาหาร ร้านค้าให้กับผู้โดยสาร หากใครอยากจะพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่องก็ลองใช้ lounge ที่นี่ก็ได้ ค่าบริการประมาณ 950 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง

เค้าเตอร์เช็คอินผู้โดยสารมีให้เยอะมาก A-Z

more info http://www.klia2.info/

edit @ 20 Oct 2016 10:56:30 by Pack